Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
Tel: 021.312.49.87, Fax: 021.312.49.67
office@ansvsa.ro

 Registru Câini

"Rescued is my favorite breed"

HOTĂRÂRE nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

LEGE nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 

ORDIN nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi